Cookies policy

Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka plików „cookies” (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej www.kolor-plusz.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) i ma charakter informacyjny.

 2.   Administratorem Strony internetowej jest jej właściciel, tj. „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie (75-671) przy ul. Krawieckiej 6 (zwana dalej „Administratorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083055, NIP: 6691975108, Regon: 330491005, tel./fax +48 94 342 40 18 lub +48 94 340 22 05 lub +48 94 340 34 51,e-mail: biuro@kolor-plusz.pl

 3.   Podczas wizyty użytkownika na Stronie internetowej automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch na Stronie internetowej oraz w skuteczność działań marketingowych.

 4. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Strony internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Stronę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

 5.  Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Stronę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Stronie internetowej mogą służyć następującym celom:

  a) poprawa wydajności i optymalizacji działania Strony internetowej - pliki „cookies“umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

  b) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Strony internetowej do potrzeb użytkownika.

 6.   Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Stronie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Strony internetowej.

 7.   Pliki „cookies“ używane na Stronie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

 8.   Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej.

This site uses cookies for statistical purposes. Using the site without changing the settings for cookies, you agree to their store. Learn more X